எத்திலீன் கிளைகோல்

  • சீனாவில் இருந்து தொழில்துறை தர எத்திலீன் கிளைகோல்

    சீனாவில் இருந்து தொழில்துறை தர எத்திலீன் கிளைகோல்

    எத்திலீன் கிளைகோல் ஒரு நிறமற்ற, மணமற்ற, இனிப்பு திரவம் மற்றும் விலங்குகளுக்கு குறைந்த நச்சுத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளது.எத்திலீன் கிளைகோல் நீர் மற்றும் அசிட்டோனுடன் கலக்கக்கூடியது, ஆனால் ஈதர்களில் குறைந்த கரைதிறன் உள்ளது.செயற்கை பாலியஸ்டருக்கான கரைப்பான், உறைதல் தடுப்பு மற்றும் மூலப்பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது